+385 1 2003 303
Reklamacije i zamjene

Zamjena/povrat podrazumijeva slanje proizvoda na adresu tvrtke Diadema d.o.o. o vlastitom trošku i pregled proizvoda od strane prodajnog osoblja. Ukoliko se ustanovi da je proizvod ispravan, isti će biti zamijenjen za drugi model ili drugu veličinu, po želji kupca. Zamijenjeni proizvod tvrtka Diadema d.o.o. besplatno šalje na adresu kupca samo ukoliko se isti model mijenja za drugu veličinu ili boju. To može učiniti kontaktiranjem Online Shopa Diadema na email: [email protected] ili telefonom od 11-13 sati (pom-pet) na 099/627-5080.

Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne mogu oštetiti. Kupac je dužan prilikom preuzimanja pregledati pošiljku, te ukoliko pakiranje ima vidljivih materijalnih oštećenja/nedostataka, preporučuje se da kupac odbije primitak iste budući da postoji mogućnost da je proizvod unutar takvog pakiranja oštećen. Odbijanjem primitka, dostavna služba će pošiljku vratiti u Online Shop Diadema, uz napomenu da pošiljka sadrži nedostatak.

Reklamacije vezane za nedostatke proizvoda te svi ostali prigovori mogu se izjaviti u pisanoj formi na email adresu:

[email protected], sjedište: Diadema d.o.o., Ante Starčevića 11d, 10360 Sesvete, ili usmeno na broj telefona 099/627-5080 od ponedjeljka do petka od 11-13 sati.

U slučaju opravdane reklamacije/povrata omogućuje se raskid ugovora uz povrat uplaćenog iznosa ili zamjena proizvoda. Ukoliko se radi o oštećenju i/ili neispravnosti isporučene robe, kupac može vratiti artikl na prethodno navedenu adresu kako bi se reklamacija uvažila na temelju fizičkog dokaza. Ukoliko se pomnim pregledom utvrdi da je došlo do oštećenja proizvoda namjernim/slučajnim mehaničkim postupkom, odnosno trganjem materijala, gumbiju, konca, patent zatvarača, broša, zakovica, perlica ili drugih sastavnih dijelova proizvoda, koji je nastao nakon što je proizvod pregledan i poslan kupcu, reklamacija će se odbiti odnosno osporiti. U takvom slučaju utvrđuje se materijalna odgovornost kupca za kupljeni proizvod.

Ako ste kupili proizvod na kojem se kasnije pojavio materijalni nedostatak, putem pisanog prigovora se možete pozvati na odgovornost Diadema d.o.o. za materijalne nedostatke stvari.

Podnošenje pisanog prigovora

Kupac može podnijeti pisani prigovor zbog nedostatka proizvoda u svojim poslovnim prostorijama ili putem pošte, telefaks uređaja ili elektroničke pošte. Obrazac za pisani prigovor možete preuzeti ovdje.

Na zaprimljene prigovore odgovoriti ćemo vam najkasnije u roku od 15 dana od dana kada smo zaprimili Vaš prigovor.

Rok za obavijest trgovcu

Ako uočite nedostatak na proizvodu, da biste ostvarili pravo na pozivanje na odgovornost za materijalne nedostatke, morate nas obavijestiti u roku od dva mjeseca od dana kada ste otkrili nedostatak. Tvrtka Diadema d.o.o. odgovara za materijalne nedostatke koji se pojave u roku od dvije godine od predaje stvari.

Popravak stvari, zamjena stvari ili sniženje cijene

U slučaju kada proizvod koji ste kupili ima nedostatak, a vi ste o tome na vrijeme izvijestili Online Shop Diadema, možete, po svom izboru, tražiti popravak stvari, zamjenu stvari ili sniženje cijene. Ako ste zatražili popravak stvari ili zamjenu stvari a to nije moguće ili nije omogućeno u razumnom roku, možete zahtijevati sniženje cijene stvari ili povrat novca (raskid ugovora).

Povrat novca (raskid ugovora)

Da bi imali pravo na raskid ugovora i povrat plaćenog iznosa, morate najprije tvrtki Diadema d.o.o. dati primjereni rok za ispunjenje ugovora – rok za isporuku proizvoda bez nedostatka ili za popravak proizvoda. Samo iznimno možete raskinuti ugovor bez da ste prethodno dali naknadni primjereni rok za ispunjenje ugovora i to ako:

Tek nakon isteka primjerenog roka za ispunjenje ugovora, ako ne isporučimo proizvod bez nedostatka ili se proizvod ne popravi, možete raskinuti ugovor i tražiti povrat uplaćenog iznosa i u tom zahtjevu tvrtki Diadema d.o.o. dati primjeren rok za ispunjenje vašeg zahtjeva.

Zahtjev za povrat novca zajedno s rokom povrata uputite pisanim putem.

Za sigurnije ostvarenje vaših potrošačkih prava uputno je da proizvod ili uslugu s nedostatkom reklamirate s računom jer ćete tako dokazati da ste uslugu ili proizvod kupili od tvrtke Diadema d.o.o., a tako ćete i dokazati da ste proizvod reklamirali u propisanom roku.

Dokazivanje nedostataka

U slučaju da se nedostatak na proizvodu ustanovi u roku od šest mjeseci od preuzimanja kupljenog proizvoda, smatra se da je takav nedostatak postojao već pri samoj kupnji. Drugim riječima, trgovac koji tvrdi suprotno, to će morati i dokazati, te ujedno snositi troškove vještačenja.

Ako je od dana predaje proizvoda proteklo više od šest mjeseci, a trgovac ne prizna postojanje nedostatka na proizvodu, to će se dokazivati vještačenjem koje plaća trgovac ili potrošač, ovisno o rezultatu vještačenja.

Vraćanje proizvoda

Proizvod koji se reklamira ili vraća mora sadržavati originalnu ušivnu etiketu robne marke DIADEMA, a u paketu je potrebno poslati original računa. Ukoliko se ustanovi da je reklamacija/povrat valjan, kupcu će proizvod biti zamijenjen, popravljen ili će mu se vratiti novac. Reklamirani/zamijenjeni proizvod tvrtka Diadema d.o.o. besplatno šalje na adresu kupca samo ukoliko se isti model mijenja za drugu veličinu ili boju.

Proizvodi kupljeni u online shopu mijenjaju se isključivo putem pošte i šalju natrag na dolje navedenu adresu.

Adresa za slanje reklamiranih/zamijenjenih proizvoda:
Diadema d.o.o.
Ante Starčevića 11d
10 360 Sesvete
Hrvatska

OIB: 54246558071
Telefon: 099/627-5080 (od ponedjeljka do petka od 11-13 sati)

Diadema d.o.o.

Ante Starčevića 11d

10360 Sesvete

Tel. +385 1 2003 303

Više info