+385 1 2003 303
Tablica veličina

Kako bismo vam omogućili lakše kupovanje, možete se izmjeriti prema danoj tablici veličina kako biste mogli što točnije odabrati svoj konfekcijski broj.

Diadema d.o.o.

Ante Starčevića 11d

10360 Sesvete

Tel. +385 1 2003 303

Više info