+385 1 2003 303
Uvjeti korištenja

Uvjeti korištenja web domene www.diadema.hr i njenih podstranica

UVJETI KORIŠTENJA

Internetska stranica www.diadema.hr je u vlasništvu trgovačkog društva Diadema d.o.o. koje omogućuje korištenje usluga i sadržaja internetske stranice www.diadema.hr koje je regulirano ovim Uvjetima korištenja (dalje u tekstu: Uvjeti). Korištenjem Online Shopa Diadema i svih pridruženih stranica i servisa koji pripadaju domeni www.diadema.hr (dalje u tekstu: Online Shop Diadema) smatra se da su korisnici u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima, te da ih u cijelosti razumiju i prihvaćaju.

U slučaju pristupa i/ili korištenja domene www.diadema.hr i svih povezanih poddomena te pripadajućeg sadržaja (primjerice: fotografije, tekst, grafike, ilustracije i podaci), aplikacija, softvera i usluga koje se omogućavaju putem Online Shopa Diadema bez obzira na način korištenja, korisnik izričito pristaje bez ikakvih ograničenja ili rezervi na korištenje i uporabu Online Shopa Diadema u skladu s ovim Uvjetima, a reguliranje svih pravnih odnosa koji proizlaze ili mogu proizaći iz korištenja/uporabe Online Shopa Diadema vrši se u skladu s ovim Uvjetima. Korisnici su dužni redovito provjeravati Uvjete te se smatra da su korisnici korištenjem Online Shopa Diadema ili bilo kojeg njegovog dijela, u svakom trenutku upoznati s aktualnim Uvjetima korištenja te da su ih razumjeli i prihvatili u cijelosti. Korisnici sami snose odgovornost za posljedice nepostupanja u skladu s ovom odredbom Uvjeta.

Diadema d.o.o. pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama. Diadema d.o.o. pridržava pravo ukidanja te promjene (ponude) sadržaja kao i svih servisa i podstranica koje su sastavni dio Online Shopa Diadema, bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internetskim stranicama. Diadema d.o.o. pridržava pravo promjene, ograničenja ili prestanak pružanja usluge Online Shopa Diadema u svako doba bez obaveze prethodne najave, uključivo i djelomično ili u potpunosti ograničiti pristup Online Shop Diadema-u te pružanje određenih usluga u slučaju kršenja odredbi ovih Uvjeta.

Diadema d.o.o. nije odgovorna za bilo koji oblik štete koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje Online Shopa Diadema, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku/posjetitelju ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja Online Shopa Diadema. Korištenjem sadržaja Web Shopa Diadema korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju iz takvog korištenja.

SADRŽAJ, USLUGE I APLIKACIJE

Sav sadržaj koji se prikazuje ili nalazi na stranicama Online Shop Diadema, uključujući objavljeni tekst, grafike, ilustracije, fotografije, dokumente, podatke i informacije, ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti na način koji je protivan ovim Uvjetima.
Posebno je zabranjeno kopirati, mijenjati, objavljivati, prenositi, prodavati, prikazivati ili na bilo koji drugi način iskorištavati sadržaj i vizualni identitet Online Shopa Diadema, osim kada je takva mogućnost predviđena ovim Uvjetima ili je rezultat prethodnog odobrenja Diadema d.o.o. Usluge Online Shopa Diadema zabranjeno je koristiti u komercijalne svrhe na bilo koji način, te koristiti na način koji je protivan ovim Uvjetima. Pohrana ili kopiranje sadržaja za bilo koju svrhu i na bilo koji način i korištenje je zabranjeno.
U slučaju neovlaštenog, nedopuštenog i/ili protuzakonitog korištenja bilo kojeg sadržaja (tekst, fotografije itd.) Online Shopa Diadema, tvrtka Diadema d.o.o. pridržava pravo potraživati naknadu štete i pokrenuti građanski i kazneni postupak protiv pravne ili fizičke osobe koja na opisani način koristi sadržaje Online Shop Diadema.
Korištenje usluga Online Shopa Diadema odobrava se isključivo punoljetnim osobama. Uporaba i korištenje Online Shopa Diadema od strane djece dozvoljena je samo uz nadzor roditelja i/ili skrbnika, jer u protivnom preuzimaju sva prava i obveze nastale takvim korištenjem, a Diadema d.o.o. ne odgovara za moguće posljedice takvog korištenja.

KORIŠTENJE STRANICA www.diadema.hr I NJOJ PRIDRUŽENIH STRANICA

Zabranjeno je korištenje stranica i sadržaja za bilo koju svrhu koja se ne odnosi na poslovanje s Online Shopom Diadema, a da na bilo koji način koji nije u skladu s ovim Uvjetima. Korisnik potvrđuje i jamči da će ove stranice koristiti u skladu s ovim Uvjetima i svim primjenjivim zakonima i pravilima, uključujući, bez ograničenja, sve one koje se odnose na internet, email (poruke elektroničke pošte), podatke i privatnost.
Korisnik stranica potvrđuje i jamči da će preuzeti sadržaj koristiti isključivo na način u skladu s ovim Uvjetima, u protivnom takvo korištenje smatra se nedopuštenim, u kojem slučaju je Diadema d.o.o. ovlašten potraživati naknadu štete od korisnika te mu u cijelosti ili djelomično ograničiti pružanje usluge.

REGISTRACIJA I KREIRANJE KORISNIČKOG RAČUNA

Registracija ili korisnički račun kreiraju se za jednu fizičku ili pravnu osobu. Registracijom za usluge Online Shopa Diadema, korisnik dobiva podatke o korisničkom računu (korisničko ime i lozinku). Registracija u Online Shop Diadema nije obavezna, niti Kupci koji otvore Korisnički račun imaju dodatne pogodnosti kupovanja spram onih Kupaca koji nemaju otvoren Korisnički račun. Korisnički račun ima svrhu vođenja evidencije željenih artikala i vlastitih osobnih podataka koji se potom jednostavnije i brže unose u samu narudžbu. Otvaranje Korisničkog računa dozvoljeno je punoljetnim i maloljetnim osobama, dok radnje naručivanja i kupovine mogu obaviti isključivo punoljetne i potpuno poslovno sposobne osobe. Isto tako, umjesto maloljetnih osoba, kupovinu mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici ili skrbnici, a djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika. Postupanje suprotno ovom uvjetu izuzima tvrtku Diadema d.o.o. od bilo kakve pravne odgovornosti. Korisnički račun nije prenosiv na druge osobe. Korisničkim računom pravnih osoba može se koristiti samo odgovorna osoba navedena kao takva pri registraciji.

Izričito je zabranjeno: korištenje ili uporaba tuđih podataka te lažno predstavljanje u ime druge pravne ili fizičke osobe; priopćavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama; uporabiti tuđe podatke za registraciju; na bilo koji način, korištenje Online Shopa Diadema za slanje, odnosno poticanje širenja neželjenih elektroničkih priopćenja (tzv. spam poruka).
Prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca, korisnici Online Shopa Diadema dužni su dati točne, važeće i potpune osobne podatke, te ažurirati iste ukoliko dođe do njihove promjene. Za kršenje odrebi Uvjeta iz ovog poglavlja, Diadema d.o.o. zadržava pravo, prema slobodnoj ocjeni, uskratiti registraciju ili ugasiti korisnički račun korisnika, bez obveze naknade korisniku bilo kakvog troška ili štete. Nakon uspješno obavljene registracije na e-mail korisnika biti će dostavljene upute za potvrdu registracije i emaila. Korisnik je dužan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj zaporci i korisničkom računu, te je u potpunosti odgovoran za svu štetu nastalu neautoriziranim korištenjem svog korisničkog računa.
Ukoliko korisnik koristi Online Shop Diadema kao neregistrirani korisnik, obvezuje se da su svi podaci za sklapanje Ugovora o kupovini istiniti te prihvaća sve prije navedene uvjete.

Ovi Uvjeti su objavljeni 1. rujna 2017. godine na www.diadema.hr

Diadema d.o.o.

Ante Starčevića 11d

10360 Sesvete

Tel. +385 1 2003 303

Više info